headerphoto

Vyhodnocení konference

Níže jsou uvedeny 3 nejlepší příspěvky v každé ze sekcí. Autorům nejlepších příspěvků gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast na konferenci.


Průmyslový design

1. Katarína Multáňová
2. Magda Rozehnalová
3. Jakub Novák


Konstrukce

1. Pavel Kala
2. Josef Vejlupek
3. Pavel Kovář


Inženýrská analýza a simulace

1. Tomáš Koutecký
2. Radek Zahradník
3. Tomáš Sikora


Biomechanika

1. Kamil Řehák
(v sekci biomechanika byl pouze jeden účastník)