headerphoto

Účastníci konference

Účastníci konference a jejich příspěvky. Uvedené pořadí nesouvisí s rozdělením do prezentačních skupin. To bude po uzávěrce přijímání příspěvků uvedeno v sekci Časový plán.

   Autor Sekce Název příspěvku Ke stažení
1 Bc. Kamil Řehák Biomechanika Deformačně napěťová analýza BS dlahy Náhled v PDF
2 Bc. Jakub Jordán Inženýrská analýza a simulace Vliv cílené modifikace topografie na nedostatečně mazaný kontakt Náhled v PDF
3 Bc. Tomáš Koutecký Inženýrská analýza a simulace Automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP Náhled v PDF
4 Bc. Pavel Stein Inženýrská analýza a simulace Kategorizace signálu akustické emise při cyklickém zatěžovaní dílců Náhled v PDF
5 Bc. VOJTĚCH LAMBERSKÝ Inženýrská analýza a simulace VÝVOJ ALGORITMŮ PRO ODHAD STAVU EXPERIMENTÁLNÍHO VOZIDLA Náhled v PDF
6 Bc. Ondřej Kučera Inženýrská analýza a simulace Realizace edukačních úloh na experimentálních stanicích pro kluzná ložiska. Náhled v PDF
7 Bc. Tomáš Novák Inženýrská analýza a simulace Verifikace deformace strojního dílu Náhled v PDF
8 Bc. Michal Jasanský Inženýrská analýza a simulace Návrh dynamických modelů pro řízení trakce experimentálního vozidla CAR4 Náhled v PDF
9 Bc. Karel Pišťáček Inženýrská analýza a simulace Vliv cílené modifikace třecích povrchů na součinitel tření u nekonformních povrchů Náhled v PDF
10 Bc. Pavel Smeták Inženýrská analýza a simulace Bioetanol pro pohon automobilu Náhled v PDF
11 Bc. Radek Zahradník Inženýrská analýza a simulace Vliv topografie třecích povrchů na kontaktní únavu Náhled v PDF
12 Bc. Juraj Súkeník Inženýrská analýza a simulace Vliv mazivostních přísad na snižování opotřebení třecích povrchů Náhled v PDF
13 Bc. Lukáš Zapletal Inženýrská analýza a simulace Studium chování elastohydrodynamicky mazaných kontaktů strojních částí s nehladkými povrchy Náhled v PDF
14 Bc. Tomáš Sikora Inženýrská analýza a simulace Lubrication and design of dynamically loaded journal bearings for compressors Náhled v PDF
15 Bc. Michal Novák Konstrukce Realizace edukačních úloh na experimentální stanici pro testování spalovacích motorů Náhled v PDF
16 Bc. Jiří Indruch Konstrukce Stend pro analýzu rekuperace energie v experimentálním vozidle Náhled v PDF
17 Bc. Pavel Kala Konstrukce Konstrukce semimobilního třídícího zarízení na šterkopísek Náhled v PDF
18 Bc. JOSEF VEJLUPEK Konstrukce Vývoj palubní elektroniky pro experimentální vozidlo Car4 Náhled v PDF
19 Bc. Petr Štěnička Konstrukce Stend pro analýzu přístroje k mazání okolků kolejových vozidel Náhled v PDF
20 Bc. Pavel Kovář Konstrukce Návrh konstrukce vertikálních česlí Náhled v PDF
21 Bc. Josef Černohous Konstrukce Polohovací zařízení radaru Náhled v PDF
22 Bc. Ondřej Bašek Konstrukce Mobilní zařízení pro povrchové kalení Náhled v PDF
23 Bc. Luboš Pecka Konstrukce Hnací ústrojí čtyřválcového vidlicového motoru Náhled v PDF
24 Bc. Tomáš Krejčí Konstrukce Variabilní geometrie sacích a výfukových portů Wankelova motoru Náhled v PDF
25 Bc. Aleš Prokop Konstrukce Odpružení kabiny traktoru Náhled v PDF
26 Bc. Aneta Zatočilová Konstrukce Konstrukce formy pro výrobu trupu ultralehkého letounu Náhled v PDF
27 Bc. Erik Bauza Konstrukce Pryžový tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru Náhled v PDF
28 Bc. Martin Parchanski Konstrukce Pětiválcový řadový vznětový motor Náhled v PDF
29 Bc. Magda Rozehnalová Průmyslový design Design totální stanice Náhled v PDF
30 Bc. Martin Pokorný Průmyslový design Design defibrilátoru Náhled v PDF
31 Bc. Jan Semerák Průmyslový design Design dálkového autobusu Náhled v PDF
32 Bc. Ivana Hopfingerová Průmyslový design Jednotný vizuální styl výrobce traktorů Náhled v PDF
33 Bc. Róbert Machálek Průmyslový design Design rolby na úpravu ľadovej plochy Náhled v PDF
34 Martin Haman Průmyslový design Design rámu horského kola Náhled v PDF
35 Bc. Jakub Novák Průmyslový design Design obytného přívěsu Náhled v PDF
36 Bc. Katarína Multáňová Průmyslový design Design vstrekovacieho lisu Náhled v PDF
37 Bc. Milan Zdvyhal Průmyslový design Design elektrického sportovního automobilu Náhled v PDF
38 Bc. Kristína Hudáková Průmyslový design Design teleskopu Náhled v PDF
39 Bc. Dana Bečicová Průmyslový design Designu sněžného skútru pro záchranářské účely Náhled v PDF
40 Bc. Roman Čípek Průmyslový design Design motocyklu Náhled v PDF