headerphoto

Přihláška

Vyplněním následujího formuláře a jeho odesláním se automaticky přihlašujete na Konferenci diplomových prací 2010. Z uvedených údajů bude zároveň automaticky vygenerován Váš příspěvek do konference. Váš příspěvek bude zařazen dle Vámi vybrané sekce do příslušné prezentační skupiny. Rozpis prezentací pak naleznete v sekci Časový plán. Před rozdělením do prezentačních skupin bude Váš příspěvek rovněž uveden v sekci Účastníci.


POZOR! Přihlašování ke konferenci bylo ukončeno!


Název příspěvku
(max. 100 znaků bez mezer)


Sekce
Průmyslový design
Vyberte v případě, že se jedná o příspěvek z oblasti průmyslového designu.

Autor
(jméno příjmení vč. titulů)


Školitel
(jméno příjmení vč. titulů (název firmy; v případě, že se jedná o člověka z VUT, uvést VUT))


Je školitelem Vašeho příspěvku člověk mimo VUT?
Garant
(jméno příjmení vč. titulů (název firmy; v případě, že se jedná o člověka z VUT, uvést VUT))


Formulace řešeného problému(max. 1200 znaků bez mezer)

Cíle práce
(max. 1000 znaků bez mezer, v případě, že uvádíte i dílčí cíle, tak pouze 500 znaků bez mezer)

Chcete uvést bodově dílčí cíle Vaší práce?
Dílčí cíle práce
(max. 500 znaků bez mezer; uveďte dílčí cíle každý na nový řádek)

Závěr(max. 1200 znaků bez mezer)

Kontaktní email
(kam budou zaslány další informace)

Hlavní fotografie
(fotografie se zobrazuje na úvodní straně - formát JPG max. 2000x2000 bodů)

Fotografická dokumentace(formát JPG max. 2000x2000 bodů)