headerphoto

Kontakt na pořadatele konference:

Bc. Tomáš Koutecký
Emailový kontakt: kdp@fme.vutbr.cz


Kontakt na sekretariát pořádajícího ústavu:

Ústav konstruování
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Tel.: 541 143 237, 541 143 261