headerphoto

Časový plán konference

Zahájení konference

Oficiální zahájení konference proběhne v zasedací místnosti ÚK (budova A2, 4.patro, dveře 415) v 8:00.


Průběh konference

Následně bude program probíhat podle níže uvedeného rozpisu (možno stáhnout i ve formátu pdf). Příspěvky jednotlivých účasníků je možné si prohlédnout v sekci Účastníci.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut. Dodržujte prosím časový plán konference.
Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.


Závěrečný raut

Po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat opět v zasedací místnosti ÚK a to od 16:30.


Zasedací místnost ÚK (A2/415)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8:30 8:45 Konstrukce Michal Novák Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Ing. František Prokeš
Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Ing. Petr Vosynek
2. 8:45 9:00 Ondřej Bašek
3. 9:00 9:15 Erik Bauza
4. 9:15 9:30 Josef Černohous
Coffee break
5. 10:00 10:15 Inženýrská analýza a simulace Vojtěch Lamberský Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Ing. František Prokeš
Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Ing. Petr Vosynek
6. 10:15 10:30 Jakub Jordán
7. 10:30 10:45 Tomáš Koutecký
8. 10:45 11:00 Ondřej Kučera
Oběd
1. 12:30 12:45 Průmyslový design Dana Bečicová Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, Ph.D.
akad. soch. Josef Sládek
Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
2. 12:45 13:00 Roman Čípek
3. 13:00 13:15 Martin Haman
4. 13:15 13:30 Ivana Hopfingerová
5. 13:30 13:45 Kristína Hudáková
6. 13:45 14:00 Róbert Machálek
Coffee break
7. 14:30 14:45 Průmyslový design Katarína Multáňová Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, Ph.D.
akad. soch. Josef Sládek
Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
8. 14:45 15:00 Jakub Novák
9. 15:00 15:15 Martin Pokorný
10. 15:15 15:30 Magda Rozehnalová
11. 15:30 15:45 Jan Semerák
12. 15:45 16:00 Milan Zdvyhal

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací místnost Mechaniky těles (A2/615)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8:30 8:45 Biomechanika Kamil Řehák Ing. Milan Klapka, Ph.D.
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
2. 8:45 9:00 Inženýrská analýza a simulace Michal Jasanský
3. 9:00 9:15 Tomáš Novák
4. 9:15 9:30 Karel Pišťáček
5. 9:30 9:45 Tomáš Sikora
Coffee break
6. 10:15 10:30 Inženýrská analýza a simulace Pavel Smeták Ing. Milan Klapka, Ph.D.
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
7. 10:30 10:45 Pavel Stein
8. 10:45 11:00 Juraj Súkeník
9. 11:00 11:15 Lukáš Zapletal
10. 11:15 11:30 Radek Zahradník
Oběd
1. 13:00 13:15 Konstrukce Jiří Indruch Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Martin Kubín
Ing. David Paloušek, Ph.D.
2. 13:15 13:30 Pavel Kala
3. 13:30 13:45 Pavel Kovář
4. 13:45 14:00 Tomáš Krejčí
5. 14:00 14:15 Martin Parchanski
Coffee break
5. 14:45 15:00 Konstrukce Luboš Pecka Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Martin Kubín
Ing. David Paloušek, Ph.D.
6. 15:00 15:15 Aleš Prokop
7. 15:15 15:30 Petr Štěnička
8. 15:30 15:45 Josef Vejlupek
9. 15:45 16:00 Aneta Zatočilová

* tučně je vyznačen chairman každé komise