headerphoto

Konference Diplomových Prací 2010

Ústav konstruování ve spolupráci s Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a Ústavem automobilního a dopravního inženýrství a za podpory projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0228 pořádá dne 9.června 2010 třetí ročník Konference diplomových prací 2010. Konference je zaměřena na diplomové práce z oblasti strojírenství, zejména počítačové podpory konstruování, inženýrských analýz, mechatroniky a průmyslového designu. Místem konání konference jsou prostory Ústavu konstruování a Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně. Konferenční poplatek není stanoven. Přednášející obdrží sborník příspěvků se seznamem všech účastníků v digitální podobě (CD-R).


Místo konání konference:

Konference se bude konat současně ve dvou zasedacích místnostech:
- v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, 4. patro, dveře č. 415.
- v zasedací místnosti Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, budova A2, 6. patro, dveře č. 615

Organizační výbor:

Bc. Tomáš Koutecký
Bc. Jan Nádvorník
Bc. Jakub Novák

Pokyny pro autory:

Účastník konference se musí zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře (záložka Přihláška) do 28. 5. 2010. Registrační formulář slouží zároveň pro vytvoření a nahrání příspěvku. Registrovaní účastníci budou zařazeni do časového plánu konference (záložka Časový plán). Článek může být napsán v českém nebo anglickém jazyce.

Prezentace příspěvků:

Autor příspěvku si připraví prezentaci na maximálně 10 minut ve formátu PPT (PowerPoint) nabo PDF. Po vlastní prezentaci bude následovat diskuze (max. 5 minut). Prezentace příspěvků bude v českém jazyce. Autor použije pro svou prezentaci tuto předepsanou Šablonu.

Soutěž:

V rámci konání konference proběhne soutěž o tři nejlepší příspěvky, které budou po ukončení konference finančně oceněny.

Zúčastněné ústavy: